Hạn chót sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào?

Ngày 30/09/2019 vừa qua, Bộ Tài Chính đã chính thức ban hành Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2019. Một trong những nội dung đáng quan tâm của Thông tư 68 chính là quy định về hạn chót sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là căn cứ pháp lý quan trọng để doanh nghiệp có thể chuẩn bị công tác chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử được nhanh chóng, thuận lợi.

Các mốc thời gian cần lưu ý trong Thông tư 68/2019/TT-BTC:

1. Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

Trong giai đoạn này, có 2 vấn đề mà doanh nghiệp cần lưu ý hoặc quan tâm:

a. Chuẩn bị điều kiện vật chất, cơ sở hạ tầng để phục vụ công tác áp dụng hóa đơn điện tử: 

Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC đều quy định các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh có 02 năm (01/11/2018 – 31/10/2020) để thực hiện việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế) sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 119/2018.

hạn chót áp dụng hóa đơn điện tử

b. Chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử nếu có đủ điều kiện

Tại Khoản 1, Điều 27, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ: Trong khoảng thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, đối trường hợp cơ quan thuế thông báo doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Nghị định 119 thì:

– Nếu đã đáp ứng đủ điều kiện về cơ sở vật chất thì doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử.

– Nếu chưa đáp ứng điều kiện đồng thời vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy thì doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

2. Từ nay đến ngày 31/12/2019

Ngày 01/01/2019, Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 đã quy định: “Mở rộng áp dụng hóa đơn điện tử, cơ bản hoàn thành trong năm 2019 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn”.

Như vậy, mục tiêu trong giai đoạn này là đẩy nhanh tiến độ áp dụng hóa đơn điện tử của Nghị quyết 01/NQ-CP. Mục tiêu này cũng phù hợp và đồng nhất với lộ trình áp dụng hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119/2018. 

3. Từ ngày 01/11/2020 trở đi

hoản 3 và 4 Điều 26, Thông tư  68/2019/TT-BTC của Bộ Tài Chính đã quy định: “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”. Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu tại Khoản 2 Điều này hết hiệu lực thi hành.

Như vậy, từ ngày 01/11/2020, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP mà không được sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn mua của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử theo quy định cũ.

Với các mốc thời gian được quy định rõ ràng, cụ thể như trên, mong rằng doanh nghiệp đã có những bước chuẩn bị cẩn thận, chắc chắn trước khi bước vào hạn chót sử dụng hóa đơn điện tử. 
https://thutucdangky.com/

https://thutucdangky.com/tin-tuc/

Hạn chót sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào?
Rate this post
Bookmark and Share Các bài viết liên quan:

Trả lời