Tin tức

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã

Hóa đơn điện tử có mã và không có mã là 2 loại hóa đơn hoàn toàn khác nhau, do vậy việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử của 2 loại hóa đơn này cũng có sự khác biệt. Bên cạnh đó, nhiều khách hàng còn đặt ra câu hỏi: hóa đơn điện tử có cần đóng dấu không? Hóa đơn điện tử có mã hay không có mã phải bắt buộc đóng dấu? trước những vướng mắc của bạn đọc về vấn đề này, trong bài viết này sẽ tập trung làm rõ các bước để thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của Cơ quan Thuế, khẳng định hóa đơn điện tử bắt buộc phải đóng dấu của người bán.

Trường hợp sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì việc sử dụng hóa đơn sẽ thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng ký sử dụng hóa đơn

– Người dùng tiến hành truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01.

– Tiến hành hủy những hóa đơn giấy còn chưa sử dụng kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế. Đây là một trong những bước bắt buộc để doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.

hóa đơn điện tử

– Nếu có thay đổi thông tin đã đăng ký, thực hiện thay đổi thông tin và gửi lại cơ quan thuế theo Mẫu số 01 như trên.

Bước 2: Lập hóa đơn có mã của cơ quan thuế

– Tiến hành truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn

– Ký số, ký điện tử trên các hóa đơn đã lập và gửi hóa đơn để cơ quan thuế cấp mã

Bước 3: Cấp mã hóa đơn

– Hóa đơn được cấp mã nếu đúng thông tin đăng ký; Đúng định dạng; Đầy đủ nội dung và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn.

– Hệ cấp cấp mã hóa đơn của Tổng cục Thuế tự động cấp mã hóa đơn và gửi kết quả cấp mã hóa đơn cho người gửi.

Bước 4: Gửi hóa đơn cho người mua

Phương thức gửi và nhận hóa đơn được thực hiện theo thỏa thuận giữa người bán và người mua. 

Cách khắc phục khi kê khai sai chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT 

Những điều cần biết về hệ thống thuế điện tử eTax

Trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế

Đối với các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của Cơ quan Thuế thì việc đăng ký sử dụng hóa đơn sẽ thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng ký sử dụng hóa đơn

– Truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01.

– Hủy những hóa đơn giấy còn chưa sử dụng kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế.

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của cơ quan thuế; doanh nghiệp, tổ chức kinh tế sử dụng phần mềm lập hóa đơn để lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; ký số trên hóa đơn.

Bước 3: Gửi hóa đơn cho người mua

Hóa đơn được gửi cho người mua bằng phương thức điện tử theo thỏa thuận giữa người bán và người mua.

Trên đây là các bước sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan thuế. Một trong những lưu ý quan trọng cho các doanh nghiệp đó chính là trên hóa đơn bắt buộc phải có dấu của người bán. Với những chia sẻ trên hy vọng đã mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích để có thể sử dụng hóa đơn điện tử được tốt nhất.

 

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Phổ biến

To Top