Tin tức

Cách khắc phục khi kê khai sai chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT

Doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ hay phương pháp trực tiếp sẽ áp dụng mẫu kê khai khác nhau, cách tính thuế GTGT cũng theo đó sẽ khác nhau. Trường hợp xảy ra sai sót trong quá trình kê khai thuế là điều khó tránh khỏi bởi kế toán hàng ngày phải “quay cuồng” với nhiều công việc khác nhau như xử lý hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử hợp lệ, hạch toán chi phí để tính các loại thuế, phí,… Để giúp kế toán có thể thực hiện công việc trơn tru hơn, cách khắc phục lỗi xảy ra khi kê khai sai chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT sẽ được bật mí ngay sau đây.

Khắc phục lỗi kê khai sai chỉ tiêu 22 trên tờ khai thuế GTGT bằng cách nào?
Tại các tờ khai mẫu 01/GTGT, chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

Khi kế toán tiến hành kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát sinh tăng, hoặc giảm số thuế phải nộp, thì DN sẽ nộp số thuế tăng thêm hoặc giảm số tiền phải nộp và tính tiền chậm nộp (nếu có); nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ thì số chênh lệch tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [38] hoặc [37] trên tờ khai kỳ hiện tại.

Tờ khai 01/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [22] không bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.

thuế GTGT

Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau:

1. Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót ở chỉ tiêu [43] trên TK chính thức và đã được thực hiện nộp tờ khai bổ sung sau đó doanh nghiệp thường lấy số liệu trên chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung kỳ trước liền kề để điền vào chỉ tiêu [22] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc tờ khai kỳ sau phải có chỉ tiêu [22] bằng chỉ tiêu bằng chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, bên cạnh đó kế toán phải kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức của kỳ hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.

2. Doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm kỳ.

Hướng dẫn khắc phục, điều chỉnh sửa lỗi sai

Kế toán cần thực hiện theo các bước dưới đây để tiến hành kê khai điều chỉnh lỗi khai sai
Bước thứ nhất: Kế toán hoặc đại diện DN thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 01/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. Một số chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22]

Bước thứ 2:

– Trường hợp lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên: Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại. Cách khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [22] – chỉ tiêu [43] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.

– Còn nếu lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên: Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại cùng với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top