Tin tức

Thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác năm 2019

chuyen-ho-khau-sang-tinh-khac

Theo những quy định của pháp luật thì công dân chuyển đến một nơi ở mới cần phải đăng ký thường trú và công dân có thể thay đổi hộ khẩu của gia đình thông qua thủ tục chuyển hộ khẩu.

Vậy thủ tục chuyển hộ khẩu từ nơi ở này sang nơi ở khác được làm như thế nào và cần chuẩn bị những hồ sơ gì thì bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn những thủ tục cần biết khi chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác. Hãy cùng theo dõi nhé!

thủ tục chuyển hộ khẩu 2018

Thủ tục cắt chuyển hộ khẩu 2019

Trường hợp chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác

Bất kỳ một công dân nào khi chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì đều được cấp giấy chuyển hộ khẩu theo quy định của luật pháp. Và giấy chuyển hộ khẩu được cấp trong những trường hợp sau:

 • Công dân chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh mà mình đang sinh sống.
 • Công dân chuyển đi ngoài phạm vi thị xã, huyện, quận của thành phố trực thuộc trung ương, thị xã, thành phố thuộc tỉnh mình đang sinh sống.

Không cần phải cấp giấy chuyển hộ khẩu trong những trường hợp sau:

 • Học sinh, sinh viên học tại các trường đại học, cao đăng thuộc tỉnh khác.
 • Thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tỉnh thành khác.
 • Được tuyển vào Quân đội nhân dân, Công an nhân dân ở tập trung doanh trại hoặc ở nhà ở tập thể ở tỉnh khác.
 • Chấp hành những hình phạt tù, quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh, cơ sở cai nghiện,… tại tỉnh thành khác.

Thủ tục chuyển hộ khẩu khác tỉnh

Hồ sơ xin giấy chuyển hộ khẩu bao gồm:

 • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu theo mẫu có sẵn
 • Sổ hộ khẩu bản chính

Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu nộp ở đâu?

 • Công dân xin cấp giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu đơn xin chuyển hộ khẩu) nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã đối với thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Công dân xin cấp giấy chuyển hộ khẩu (Mẫu đơn xin chuyển hộ khẩu) nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh đối với tỉnh.
mẫu đơn xin chuyển hộ khẩu 2018

Giấy chuyển hộ khẩu 2019

Mẫu đơn xin chuyển hộ khẩu dạng text

………………..
…………………
Số: ……/GCHK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Mẫu HK07 ban hành
theo Thông tư số 36/2014/TT-BCA 
ngày 9/9/2014

GIẤY CHUYỂN HỘ KHẨU

1. Họ và tên (1):………………………………………………………………………………………………

2. Tên gọi khác (nếu có):…………………………………………………………………………………..

3. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..4. Giới tính:………………..

5. Nơi sinh:…………………………………………………………………………………………………….

6. Quê quán:…………………………………………………………………………………………………..

7. Dân tộc:……………………… 8. Tôn giáo: …………………………….9. Quốc tịch:……………..

10. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………..

11. Họ và tên chủ hộ nơi đi:………………………………………. 12. Quan hệ với chủ hộ:……….

13. Lý do chuyển hộ khẩu:…………………………………………………………………………………

14. Nơi chuyển đến:…………………………………………………………………………………………

15. Những người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu (2):

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính Nguyên quán Dân tộc Quốc tịch CMND số (hoặc Hộ chiếu số) Quan hệ (3)

…….. ngày…. tháng….năm…….
TRƯỞNG CÔNG AN……………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  

____________
(1) Viết chữ in hoa đủ dấu.

(2) Ghi theo sổ đăng ký thường trú, sổ hộ khẩu các thông tin của người trong hộ cùng chuyển hộ khẩu.

(3) Ghi mối quan hệ với người chuyển hộ khẩu tại Mục 1.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản cấp cho công dân để nộp tại nơi đăng ký thường trú, một bản lưu tại nơi cấp giấy.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh khác

Hồ sơ đăng ký hộ khẩu tại tỉnh khác

 • Giấy báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu và bản khai nhân khẩu
 • Giấy chuyển hộ khẩu
 • Những giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở chuyển đến là hợp pháp. Và đặc biệt đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh xác thực

Nơi nộp hồ sơ đăng ký hộ khẩu tại tỉnh khác

 • Công dân đăng ký thường trú nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, xã đối với những thành phố trực thuộc Trung ương
 • Công dân đăng ký thường trú nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an huyện, quận, xã đối với tỉnh.

Thời hạn giải quyết

Kế từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ thì trong thời hạn 15 ngày cơ quan có thẩm quyền sẽ phải cấp sổ hộ khẩu cho công dân đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú. Ngoài ra nếu cơ quan có thẩm không cấp sổ hộ khẩu thì cần phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do tại sao không cấp.

>>Xem thêm:

Bài viết trên là chia sẻ của chúng tôi về thủ tục chuyển hộ khẩu sang tỉnh khác, hi vọng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn hoàn thành việc chuyển hộ khẩu một cách nhanh nhất.

Từ khóa:

 • cách chuyển hộ khẩu
 • chuyển hộ khẩu cần những giấy tờ gì
 • chuyển hộ khẩu như thế nào
 • đơn xin chuyển hộ khẩu thường trú
 • giấy chuyển hộ khẩu
 • quy trình chuyển hộ khẩu
 • thủ tục cắt chuyển hộ khẩu
 • thủ tục chuyển hộ khẩu
 • thủ tục chuyển hộ khẩu khác tỉnh
 • thủ tục chuyển hộ khẩu từ tỉnh này sang tỉnh khác
 • thủ tục chuyển hộ khẩu thường trú
 • thủ tục chuyển khẩu
 • thủ tục đăng ký hộ khẩu
 • thủ tục đăng ký hộ khẩu mới
 • thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú
 • thủ tục đăng ký thường trú
 • thủ tục thay đổi hộ khẩu
 • thủ tục xin chuyển hộ khẩu
Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Phổ biến

To Top