Tin tức

Mức phạt đối với doanh nghiệp xuất HĐĐT kèm theo bảng kê

Đối với hóa đơn điện tử, việc xuất hóa đơn theo bảng kê là không hợp lệ. Bộ Tài chính đã có hướng dẫn cụ thể về việc này, tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp do không cập nhật, nắm bắt thông tin nên vẫn thường xuyên vi phạm. Vậy, mức phạt đối với hành vi này như thế nào?

Tổng cục Thuế đã có công văn cụ thể quy định về việc hóa đơn điện tử không được đính kèm bảng kê, cụ thể: Hóa đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không bị giới hạn về số dòng trên một tờ hóa đơn nên hóa đơn điện tử không được lập kèm theo bảng kê.

hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hà Nội cũng có công văn 78552 về việc hóa đơn điện tử không được đính kèm bảng kê, trích dẫn như sau: Khi bán hàng hóa công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin được chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập được và sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết theo quy định của Bộ Tài Chính. Công ty không được lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại kèm theo bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.

Như vậy có thể thấy, Tổng cục Thuế và Bộ Tài chính đã quy định rất cụ thể về việc xuất hóa đơn theo bảng kê. Đối với hóa đơn giấy, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể xuất hóa đơn kèm theo bảng kê, tuy nhiên với hóa đơn điện tử, việc xuất hóa đơn kèm theo bảng kê là không hợp lệ. Nếu doanh nghiệp cố tình xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về hóa đơn, cụ thể:

https://thutucdangky.com/cong-van-so-3200tct-kk-quy-dinh-ve-dang-ky-thue/

Nếu trong trường hợp xuất hóa đơn ghi xuất hàng theo bảng kê thì doanh nghiệp có thể đối mặt với mức phạt hành chính từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng vì lý do không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

Nếu trong trường hợp bên mua nhận các hóa đơn có kèm theo bảng kê này có thể bị loại chi phí do hóa đơn đó không hợp lệ theo quy định về hóa đơn chứng từ.

Như vậy có thể thấy, không chỉ với doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê, mà ngay cả các doanh nghiệp nhận các hóa đơn này cũng sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Do vậy, nguyên tắc chung khi thực hiện triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp đó chính là việc tìm hiểu thật kỹ các quy định về hóa đơn điện tử, để vừa có thể triển khai hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.
https://thutucdangky.com/

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top