Công văn số 3200/TCT-KK quy định về đăng ký thuế

Ngày 12/8/2019 Tổng cục Thuế đã chính thức ban hành công văn số 3200/TCT-KK để hướng dẫn quản lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp hoặc chi nhanh của doanh nghiệp thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Trong bài viết này sẽ  giúp các doanh nghiệp hiểu hơi quy định về đăng ký thuế theo công văn số 3200/TCT-KK.

Đăng ký thuế theo công văn số 3200/TCT-KK

Cơ quan thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế đối với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn, thực hiện đăng ký thuế để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh, gửi thông báo mã số thuế (mẫu số 11-MST) cho đơn vị chủ quản của địa điểm kinh doanh và địa điểm kinh doanh biết để kê khai, nộp thuế cho địa điểm kinh doanh. Mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh không thực hiện liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

đăng ký thuế

Khi địa điểm kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký, tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động theo thông tin cơ quan đăng ký kinh doanh truyền sang, cơ quan thuế được phân công quản lý thuế căn cứ thông tin tại Danh sách địa điểm kinh doanh đã được Cục Thuế phân công quản lý thuế trên địa bàn cập nhật thông tin đăng ký của mã số thuế 13 số của địa điểm kinh doanh tương ứng vào hệ thống TMS để thực hiện quản lý thuế theo quy định.

Bên cạnh đó, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế qunr lý trực tiếp cấp mã số thuế 13 số. Mã số thuế này không liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Mã số thuế 13 số được cấp cho: Các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, các đơn vị phụ thuộc, các địa điểm kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh…

 

Như vậy có thể thấy, việc đăng ký thuế đối với địa điểm kinh doanh ucar doanh nghiệp khác tỉnh với đơn vị chủ quản đã được quy định rất chi tiết, cụ thể trong công văn số 3200/TCT-KK, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động và cũng là sự thay đổi quan trọng trong công tác quản lý thuế của các cơ quan thuế.

Sự ra đời của công văn số 3200/TCT-KK, Nghị đinh số 108/NĐ-CP, Nghị định 78/2015/NĐ-CP đã tạo nên một hành lang phát lý vững chắc, giúp cho việc quản lý thuế của cơ quan thuế được đồng nhất, tránh việc thất thu ngân sách nhà nước, đồng thời, có những quy định cụ thể hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với cơ quan nhà nước.
https://thutucdangky.com/

https://thutucdangky.com/cong-nghe/

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:

Trả lời