Tin tức

Hành lang pháp lý đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT

Để đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho các doanh nghiệp khi sử dụng  dịch vụ hóa đơn điện tử, các cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc đối với các đơn vị cung giải pháp/dịch vụ hóa đơn điện tử.

Đối với tổ chức cung cấp giải pháp/dịch vụ hóa đơn điện tử, Thông tư 32/2011/TT-BTC và Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ về hành lang pháp lý, cụ thể:

Thông tư 32/1011/TT-BTC quy định: Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử là tổ chức cung cấp giải pháp hỗ trợ việc khởi tạo, truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu của hóa đơn điện tử giữa người bán và người mua hàng.

Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định: Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử bao gồm: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử; tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử. Tổng cục Thuế lựa chọn và ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

hành lang pháp lý hóa đơn điện tử

Bên cạnh đó, Thông tư 68/2019/TT-BTC còn quy định rõ các điều kiện dành cho các nhà cung cấp giải pháp/dịch vụ hóa đơn điện tử; trong đó có quy định rõ về chủ thể, tài chính, nguồn nhân sự, kỹ thuật đối với các đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử.
Đối với các đại lý/cộng tác viên bán hàng của nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử thì sẽ tuân theo các quy định của Luật thương mại.

Một số lưu ý với tổ chức, kinh doanh dịch vụ hóa đơn điện tử:

–   Cần hiểu biết pháp lý về hóa đơn điện tử nối chung, các thủ tục đăng ký phát hành và nghiệp vụ hóa đơn điện tử nói riêng
–   Nắm vững và hiểu rõ các tính năng và chức năng của phần mềm hóa đơn điện tử
–   Vấn đề trao đổi dữ liệu và tích hợp với phần mềm bán hàng và phần mềm kế toán
–   Cập nhật thường xuyên những thay đổi về chính sách của nhà nước, của các cơ quan thuế địa phương
–   Hợp tác kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật.

Như vậy, các nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cần lưu ý những điều kiện tại các Thông tư, Nghị Định đối với nhà cung cấp hóa đơn điện tử, để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật; mang đến cho các doanh nghiệp dịch vụ hóa đơn điện tử toàn diện, an toàn, bảo mật, chất lượng tốt nhất.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử nên nắm bắt và cập nhật những yêu cầu đối với đơn vị cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để từ đó xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử tốt nhất cùng hợp tác lâu dài.

 

Bật mí cho bạn về chỗ đặt máy chủ chất lượng hiện nay

Lợi ích của card đồ họa đem lại cho người sử dụng

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top