Tin tức

03 nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử quan trọng DN không nên bỏ qua

Hóa đơn điện tử đang được sử dụng nhiều trong các doanh nghiệp và tiến tới thay thế toàn bộ hóa đơn giấy. Để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn được đúng theo quy định, bên cạnh những nghiệp vụ về cách hủy hóa đơn điện tử đã phát hành, doanh nghiệp cần phải nắm bắt rõ những nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử quan trọng. Trong bài viết này sẽ liệt kê chi tiết, cụ thể 03 nguyên tắc xuất hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp mới nhất hiện nay.

Nguyên tắc xuất hóa đơn đối với hóa đơn GTGT

Khi xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì các doanh nghiệp cần phải đảm bảo thực hiện đúng các điều kiện sau:

-Thứ nhất: Nội dung phải đúng với nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Thứ hai: Không được tẩy xóa, sửa chữa.

– Thứ ba: Hóa đơn doanh nghiệp khi viết phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

– Thứ tư: Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn.

Thứ năm: Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên với nội dung thống nhất trên các liên có cùng một số và phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

xuất hóa đơn điện tử

Cách xử lý đối với hóa đơn bị sai sau khi đã xuất cho khách hàng

Trong trường hợp doanh nghiệp đã xuất hóa đơn nhưng phát hiện có sai sót thì cần phải tuân thủ các nguyên tắc xử lý hóa đơn như sau:

Trường hợp 1:  Hóa đơn điện tử đã xuất và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hoặc đã giao nhưng người mua chưa kê khai thuế thì:

-Chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua.

Trường hợp 2: Hóa đơn đã lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế. Thì:

-Người bán và người mua phải lập biên bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên và  ghi rõ sai sót. Đồng thời người bán lập hoá đơn điện tử điều chỉnh sai sót.

Nguyên tắc về quy định các tiêu thức trên hóa đơn khi lập và xuất

Nguyên tắc xuất hóa đơn phải đảm bảo đầy đủ các tiêu thức nội dung như quy định pháp luật.

Cụ thể, theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Thông tư 68/2019 đã quy định đầy đủ về việc hóa đơn điện tử phải đảm bảo đầy đủ các nội dung cơ bản. Chính vì vậy các doanh nghiệp cần phải lưu ý để triển khai thực hiện.

Ngoài ra, một số trường hợp thì nội dung hóa đơn điện tử có thể không cần đầy đủ theo quy định. Những trường hợp này sẽ thực hiện nội dung hóa đơn khi lập và xuất theo hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Trên đây là 03 nguyên tắc quan trọng để đảm bảo việc xuất hoa đơn điện tử được đúng theo quy định của pháp luật hiện hành. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đang được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay và đã mang lại những hiệu quả thiết thực như: tiết kiệm thời gian, chi phí làm việc, giải phóng nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử là điều vô cùng cần thiết.

Thời điểm lập hóa đơn điện tử như thế nào là đúng quy định?

Áp dụng thiết bị chữ ký số trên hóa đơn điện tử như thế nào? 

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp giúp doanh nghiệp nắm rõ được các nguyên tắc tắc xuất hóa đơn điện tử. Đây đều là những quy định quan trọng, là yếu tố để đảm bảo việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo không làm gián đoạn ảnh hưởng đến sự hoạt động và phát triển của các doanh nghiệp.

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top