Phát hành mẫu hóa đơn riêng khác mẫu hóa đơn của Công ty mẹ có hợp pháp?

Trong quá trình thành lập và phát triển doanh nghiệp, không thiếu những doanh nghiệp thực hiện việc lập thêm chi nhánh và phát triển các sản phẩm mới khác hoàn toàn so với sản phẩm của công ty, doanh nghiệp mẹ. Vậy trong trường hợp này thì việc phát hành mẫu hóa đơn riêng, khác hoàn toàn với mẫu hóa đơn của công ty mẹ có được xem là hợp pháp hay không? Không chỉ quy định rõ về việc hóa đơn điện tử kèm bảng kê bài viết này sẽ tập trung giải quyết vấn đề phát hành mẫu hóa đơn riêng khác với mẫu hóa đơn của doanh nghiệp mẹ.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 và Khoản 1, 2 Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014, có thể hiểu chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền thành lập một hay nhiều chi nhánh (hạch toán phụ thuộc hoặc hạch toán độc lập). Đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập thì tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC, được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC lại có quy định cụ thể về các trường hợp sau:

Đối với trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải thực hiện việc gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Bên cạnh đó, tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định cụ thể như sau:

Đối với trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Như vậy có thể rút ra kết luận, nếu công ty, doanh nghiệp thực hiện mở chi nhánh hạch toán độc lập về kinh doanh, có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa thì có thể phát hành một mẫu hóa đơn riêng. Việc thông báo phát hành một mẫu hóa đơn riêng phải đảm bảo đáp ứng theo các quy định của pháp luật hiện hành về hóa đơn, đảm bảo thời gian thực hiện việc thông báo phát hành, thời gian sử dụng sau thông báo phát hành…

Một trong những lưu ý quan trọng dành cho các doanh nghiệp đó là các doanh nghiệp phải thực hiện việc tìm kiếm, lựa chọn được đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, tiêu chí theo quy định hiện hành và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Đối với việc thực hiện thông báo phát hành hóa đơn riêng, hay thông báo phát hành hóa đơn lần đầu các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cũng sẽ triển khai và thực hiện nhanh chóng, giúp các doanh nghiệp hoàn thành nhanh tiến độ phát hành hóa đơn. 

Hướng dẫn đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã và không có mã

Những điều cần biết về hệ thống thuế điện tử eTax

Hiện nay, Tổng cục Thuế cũng đã thực hiện việc đăng tải danh sách các đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiến hành theo dõi, lựa chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp với với nhu cầu và tiêu chí của doanh nghiệp mình. Một trong số các đơn vị cung cấp này có thể kể đến như: hóa đơn điện tử MeInvoice, E-Invoice, CyberBill, Viettel, Bkav.. Đây đều là những đơn vị uy tín, chất lượng đã được Tổng cục Thuế kiểm duyệt và khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng. Do vậy, các doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm để triển khai thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

 

Phát hành mẫu hóa đơn riêng khác mẫu hóa đơn của Công ty mẹ có hợp pháp?
Rate this post
Bookmark and Share Các bài viết liên quan:

Trả lời