Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần

Với những người làm nghề xuất nhập khẩu, việc đăng ký thủ tục hải quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu không phải là điều dễ dàng, vì vậy trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể về trình tự làm thủ tục hải quan, cách thức thực hiện và việc chuẩn bị bộ hồ sơ để làm thủ tục hải quan xuất nhập khẩu.

1.Trình tự thực hiện

– Bước 1: Người khai hải quan khai vào tờ khai hải quan và sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

– Bước 2: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tờ khai, trả 01 tờ khai và 01 sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu cho doanh nghiệp.

– Bước 3: Mỗi lần xuất khẩu, nhập khẩu: Người khai hải quan nộp các giấy tờ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định đối với từng loại hình xuất khẩu, nhập khẩu (trừ những giấy tờ đã nộp khi đăng ký tờ khai); xuất trình tờ khai hải quan đã đăng ký, sổ theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

– Bước 4: Cơ quan hải quan tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu và xác nhận thông quan; trả tờ khai hải quan và sổ theo dõi hàng hóa xuất khẩu hoặc nhập khẩu cho người khai hải quan làm thủ tục cho lần xuất khẩu, nhập khẩu tiếp theo.

2.Cách thức thực hiện: Khai trực tiếp tại trụ sở cơ quan hải quan

3.Bộ hồ sơ khai báo hải quan xuất nhập khẩu

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai hải quan hàng hoá xuất khẩu/nhập khẩu: nộp 02 bản chính;

– Hợp đồng mua bán hàng hoá được xác lập bằng văn bản hoặc bằng các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm: điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu: nộp 01 bản chụp;

 

– Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (đối với hàng hoá phải có giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật): nộp 01 bản chụp và xuất trình bản chính để đối chiếu và cấp phiếu theo dõi, trừ lùi hoặc nộp 01 bản chính (nếu hàng hoá khai trên tờ khai một lần là toàn bộ hàng hoá được phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu ghi trên giấy phép);

– Sổ và Phiếu theo dõi hàng hoá xuất khẩu hoặc nhập khẩu: 02 quyển (Sổ theo mẫu 27/STD/2013; Phiếu theo mẫu 28/PTD/2013 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 128/2013/TT-BTC).

*Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4.Thời hạn giải quyết

– Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 19 Luật Hải quan)

– Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải (tính từ thời điểm người khai hải quan đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về làm thủ tục hải quan theo quy đinh tại điểm a và điểm b khỏan 1 Điều 16 Luật Hải quan):

+ Chậm nhất là 08 giờ làm việc đối với lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế một phần hàng hóa theo xác suất;

+ Chậm nhất là 02 ngày làm việc đối với lô hàng xuất nhập khẩu áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa.

Trong trường hợp áp dụng hình thức kiểm tra thực tế toàn bộ hàng hóa mà lô hàng xuất nhập khẩu có số lượng lớn, việc kiểm tra phức tạp thì thời hạn kiểm tra có thể được gia hạn nhưng không quá 08 giờ làm việc.

Trên đây là toàn bộ quy trình làm thủ tục đăng ký tờ khai hải quan một lần với hàng hóa xuất nhập khẩu. Mong rằng thông tin này hữu ích với bạn.

Nguồn https://thutucdangky.com tổng hợp

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần
Rate this post
Bookmark and Share Các bài viết liên quan:

Trả lời