Tin tức

Nguyên tắc tra cứu hóa đơn điện tử theo Nghị định 119

Tại Nghị định 119 đã quy định cụ thể về nguyên tắc tra cứu hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Cụ thể, tại Điều 28 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ như sau:

Thứ nhất: Bên sử dụng thông tin thực hiện truy cập, truy vấn Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn.

Thứ hai: Tổng cục Thuế thực hiện công khai các trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu.

hóa đơn điện tử

Thứ ba: Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử, bên sử dụng thông tin nhập thông tin hóa đơn điện tử cần tra cứu tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu nội dung hóa đơn điện tử.

Thứ tư: Trường hợp cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 2 Điều 27 Nghị định này có nhu cầu tra cứu thông tin về tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử của người bán là tổ chức, cá nhân kinh doanh thì cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin hóa đơn điện tử cho các cơ quan, người có thẩm quyền có liên quan.

https://thutucdangky.com/quy-dinh-ve-thoi-han-va-noi-nhan-bao-cao-tai-chinh/

Thứ năm: Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng hệ thống cung cấp thông tin tự động.

Có thể thấy, tra cứu hóa đơn là công việc vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp doanh nghiệp, do đó, tại các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn điện tử đã quy định rất rõ ràng và cụ thể về nguyên tắc tra cứu hóa đơn. Từ đó, các doanh nghiệp có thể nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện theo đúng các quy tắc theo quy định pháp luật hiện hành.

Một trong những vấn đề người dùng cần lưu ý đó là việc tìm kiếm và hợp tác với những đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng để đảm bảo có thể cung cấp hóa đơn điện tử hợp pháp, hợp lệ cho các doanh nghiệp; bên cạnh đó là việc hỗ trợ doanh nghiệp tiến hành tra cứu hóa đơn hoặc giải quyết các vấn đề liên quan đến tra cứu hóa đơn điện tử. Các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tra cứu 1 hóa đơn hoặc tra cứu nhiều hóa đơn điện tử cùng lúc, tùy theo nhu cầu và đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp mình.

Trên đây là các nguyên tắc tra cứu hóa đơn điện tử đã được quy định cụ thể tại Nghị định 119, các doanh nghiệp cần nắm bắt và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. 
https://thutucdangky.com/

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top