Chiều cao bàn đá lavabo là bao nhiêu?

Bạn đang muốn thiết kế mặt bàn đá lavabo trong phòng vệ sinh. Tuy nhiên, bạn không biết chiều cao của mặt bàn trong khoảng bao nhiêu là hợp lý?  Vậy bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn…