Tin tức

Thuế TNCN có được miễn đối với tiền lương làm việc ngày nghỉ?

Người lao động khi làm việc sẽ được nghỉ phép hàng năm và được hưởng nguyên lương tương ứng với thời gian của ngày làm việc tại doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, nếu người lao động không nghỉ phép mà chấp nhận làm việc vào những ngày nghỉ này thì thuế TNCN của họ đối với những khoản thu nhập này có được miễn không? Ngoài những bài viết đã chia sẻ về việc tra cứu hóa đơn điện tử hợp lệ, thủ tục hủy hóa đơn, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng,… bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tìm hiểu về vấn đề tiền lương làm việc ngày nghỉ có được miễn thuế TNCN hay không.

Về ngày nghỉ hàng năm của người lao động, Khoản 1 Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 đã có quy định như sau:

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một doanh nghiệp sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– Người làm công việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày làm việc;

– Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật được hưởng 14 ngày nghỉ;

– Đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành thì được phép nghỉ 16 ngày làm việc.

Cũng theo Bộ luật lao động năm 2012, tại Khoản 1 Điều 114 quy định về tiền lương của những ngày chưa nghỉ phép như sau: Người lao động do nghỉ việc, bị cho nghỉ việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Do vậy, Bộ luật lao động không đề cập đến tiền lương làm việc ngày nghỉ phép mà chỉ quy định người lao động được nghỉ phép năm nhưng nếu chưa nghỉ hết ngày phép thì doanh nghiệp có trách nhiệm thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ theo khoản tiền lương như những làm việc bình thường.

thuế TNCN

Vậy tiền lương ngày nghỉ phép có bị tính thuế TNCN không?

Tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Đồng thời, Thông tư 111/2013/TT-BTC, tại Điểm i Khoản 1 Điều 3 quy định về thu nhập được miễn thuế TNCN: Khoản thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc vào buổi đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

– Khoản tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do người lao động làm đêm thêm giờ trừ mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

– Doanh nghiệp trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Đơn vị trả thu nhập thực hiện việc lưu bảng kê và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 hay Thông tư 32? 

3 lưu ý quan trọng để sử dụng hóa đơn điện tử hiệu quả

Như vậy, làm việc vào ngày được nghỉ phép  thì đó được hiểu là thời gian làm thêm giờ, người sử dụng lao động nên thực hiện các thủ tục làm thêm giờ theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Do đó, làm việc vào ngày nghỉ phép thì người lao động có hai khoản thu nhập: lương phép và lương làm thêm giờ. Khoản tiền lương làm việc ngày nghỉ phép (làm thêm giờ) là khoản thu nhập được trả cao hơn tiền lương làm việc bình thường nên được miễn thuế TNCN.

 

Bookmark and Share Các bài viết liên quan:
Click to comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phổ biến

To Top