Công bố tiêu chuẩn chất lượng chè khô

Chè khô là hiện lại được liệt kê vào thực phẩm thường, tức là khách hàng sẽ làm thủ tục tự công bố thực phẩm. Khách hàng chỉ cần lên chỉ tiêu kiểm nghiệm, mang sản phẩm đi kiểm nghiệm…

Công nghệ vật liệu mới làm hầm biogas

Công nghệ vật liệu mới làm hầm biogas Hầm biogas: Đối với người dân quê con cá, trái cà, con gà là những thứ gắng liền với họ, nếp sống thường ngày của người nông thôn, đi vào ca dao…